سیستم برگزاری آزمون

موسسه فرهنگی، آموزشی و انتشاراتی سیناطب

مشاهده اطلاعات و توضیحات
شماره همراه خود را جهت دریافت رمز ورود، وارد نمایید

جدیدترینها

PMP 05
نوع آزمون:PMP

مدت زمان:6 دقیقه

 یک والیبالیست 24 ساله با کمردرد مراجعه کرده است که به اندام تحتانی سمت چپ انتشار دارد. از پارستزی در پای چپ شاکی است. تست لازک مثبت است. در نگاه، در حالت ایستاده کمر به علت درد به سمت راست انحراف دارد. خم شدن به جلو به علت تشدید درد ممکن نیست. بیمار علامت دیگری ندارد و معاینات عصبی اندام تحتانی و دیگر معاینات طبیعی است.

PMP 04
نوع آزمون:PMP

مدت زمان:6 دقیقه

شما بعنوان پزشک در مسابقات جودو حاضر هستید. یکی از ورزشکاران متعاقب یک فن پرتابی با سر به زمین برخورد کرده و بیحرکت بر روی شکم بر روی تاتامی افتاده است. داور از شما درخواست کمک می کند؟

PMP 03
نوع آزمون:PMP

مدت زمان:6 دقیقه

بیمار آقای 41 ساله راست دست با شکایت از درد شدید شانه چپ مراجعه کرده است. ذکر می کند که حدود دو روز پیش یک حرکت ناخواسته شدید به صورت ابدوکسیون و روتاسیون خارجی انجام داده است. چند ساعت بعد، درد شروع شده که در زمان استراحت هم تسکین نداشته و همچنین در لمس قسمت خارجی بازو (اشاره به محل توبروزیته بزرگ هومروس) تندرنس داشته است. چند ساعت پس از آسیب بیمار ذکر می کند که قادر به بالا بردن شانه و روتاسیون خارجی نبوده ولی روتاسیون داخلی مشکلی نداشته است. قادر به خوابیدن به پهلو نبوده و به صورت نشسته استراحت کرده است. بیمار در شانه سابقه دردهای گهگاهی به خصوص در حرکات بالای سر (البته با شدت بسیار کمتر از درد فعلی) را داشته است. در هنگام مراجعه، بازوی بیمار توسط دست سالم در وضعیت ادوکسیون و روتاسیون داخلی بی حرکت نگاه داشته شده است.

PMP 02
نوع آزمون:PMP

مدت زمان:6 دقیقه

خانم 40 ساله با قد 160 و وزن 75 کیلوگرم برای کاهش وزن مراجعه کرده است. در ادامه 4 سوال آمده است در پاسخ به هر یک می توانید چند گزینه را انتخاب کنید.

PMP 01
نوع آزمون:PMP

مدت زمان:6 دقیقه

فوتبالیست حرفه ای 25 ساله که دو روز پیش تحت جراحی بازسازی PCL قرار گرفته برای مشاوره در خصوص برنامه بازتوانی مراجعه کرده است. در حال حاضر زانوی وی تا حدی متورم و مختصری دردناک است اما مشکل دیگری ندارد.