سیستم برگزاری آزمون

موسسه فرهنگی، آموزشی و انتشاراتی سیناطب

مشاهده اطلاعات و توضیحات

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین ای آزمون


این محصول یک بسته نرم افزار تحت وب می باشد که با فراهم آوردن شرایطی مناسب امکان برگزاری آزمونهای آنلاین را در بستر اینترنت یا اینترانت فراهم می سازد

سیستم شبیه ساز مدیریت مشکل

سیستم شبیه ساز مدیریت مشکل بیمار (Patient management Problem)، یک سیستم نرم افزاری است که با هدف مدیریت دقیقتر برگزاری آزمونهای خاص در دانشگاه ها طراحی و پیاده سازی شده است

اطلاعات بیشتر

آزمون های چندگزینه ای

این سیستم قابلیت برگزاری آزمون های تستی را دارد. در این آزمون، هر سوال می تواند 2 تا 9 گزینه داشته باشد که سوال و گزینه می تواند شامل عکس و فیلم و.. باشد.

اطلاعات بیشتر

آزمون ویژگی کلیدیKF

هر سوال شامل یك سناریوی بالینی بسیار مشخص و در عین حال موجز می باشد(Pattern recognition) كه ازداوطلب خواسته میشود تا درمورد اقدامات تشخیصی یا درمانی بیمارتصمیماتی اتخاذ كند.

اطلاعات بیشتر

آزمون سناریو نویسی

در این آزمون 3-5 علامت و نشانه به عنوان کلمه کلیدی در اختیار آزمون دهنده قرار می گیرد و از او خواسته می شود تا حداقل 2 سناریو از موارد بالینی براساس این کلید ها بنویسد به گونه ای که همه علایم و نشانه ها در هرسناریو گنجانده شود.

اطلاعات بیشتر